Hajrah Kadir

Asal Mula Nama Allepolea

Asal Mula Nama Allepolea

Beberapa kepala kampung yang bersimpati kepada Karaeng Turikale tersebut adalah: Kepala Kampung Bontokapetta (Datuk Ishak Daeng Massiki), Kepala Kampung Bontocabu (Abdul Rahim), Kepala Kampung Talamangngape (Abdul Latif), dan Kepala Kampung Pakalli…